Parkregels

regelspuntuit

Hier volgen enkele belangrijke regels die voor het recreatiepark gelden. Voor een volledig overzicht van de regels zie ons Huishoudelijk Reglement dat de vereniging heeft vastgesteld.

 Op ons park staat “Stilte” voorop

 • Zet uw geluidsinstallatie of radio/televisie niet te hard. De wanden van de bungalow zijn dun. Er mag buiten absoluut geen geluid hoorbaar zijn.
 • Het elke ochtend (vroeg) starten van de auto, wegrijden, deuren dicht slaan of een luidruchtige uitlaat kan voor omwonende recreanten zeer belastend zijn.  Let U hier a.u.b. op!!   Zet uw auto in dat geval op de bezoekersparkeerplaats aan de voorzijde van het park.
 • Bij de bungalow mag maximaal één personen auto geparkeerd worden. Grote bedrijfswagens met grijs kenteken (zwaarder dan 1500KG) moeten parkeren op de bezoekers parkeerplaats. Vraag de parkbeheerder.
 • Op de rondweg van het park moet U de aangegeven rijrichting volgen en er mag absoluut niet harder gereden worden dan 15KM per uur. (stapvoets) Bij overtreding kan uw registratie  voor de slagboom  ongeldig worden gemaakt  zodat u op de bezoekers parkeerplaats moet parkeren.
 • Bromfietsen, scooters e.d. zijn verboden op het park.
 • Elke (lang)huurder zal een “Gebruikersverklaring” inleveren bij het bestuur of parkbeheerder anders is de huurder illegaal op het park.
 • Loslopende katten zijn verboden, zij worden eventueel naar het asiel gebracht. Honden altijd aangelijnd houden en buiten het park uitlaten. (vraag uw verhuurder)
 • Max 2 kleine huisdieren per chalet
 • In de vuilafvoer containers aan de voorzijde van het park mag alleen huishoudafval in plastic zakken  en papier gedeponeerd worden. In een separate containers kunt U  glas kwijt. Er is camera controle. Groot vuil (matrassen, meubels e.d.) moet U zelf afvoeren naar ROVA 3 KM richting Harderberg.   Zie route hieronder.  Misbruik wordt gestraft met geldboetes! Zie het bord bij de containers.
 • Houdt de omgeving van de bungalow netjes en opgeruimd. Voer afval gelijk af.
 • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn huurder(s) of bezoeker(s) op het park. Bij problemen zal hij/zij daarop aangesproken worden.
 • Reclame, te koop/verhuur borden bij de bungalow of achter het raam, affiches, uithangborden, staande borden, spandoeken, schijnwerpers, lichtbakken en dergelijke (reclame)uitingen aan te brengen is verboden op het privé-gedeelte, behoudens met daartoe vooraf schriftelijk verkregen toestemming van het bestuur.