Laatste nieuws

  • De heren Ed Ellermeijer en George Reurings hebben per 1 april 2021 het VVE bestuur verlaten.
  • Per 9 april 2022 heeft Mevr. Gerri Bults en de heren Bertus Kompanje, Peter Peters en Peter Reinders het bestuur verlaten.
  • De heer Johan Schaaf is per 9 april 2022 aan het bestuur toegevoegd.
  • Momenteel bestaat het bestuur uit 2 personen de heren Jonathan Zondag en Johan Schaaf.
  • De heer Peter Reinders blijft parkbeheerder.
  • Op kort termijn heeft het VVE bestuur 3 nieuwe leden nodig t.w. een Voorzitter (m/v), Secretaris (m/v) en een Penningmeester (m/v).
  • Er wordt ook een website beheerder gevraagd om het van George Reurings over te nemen. (mail naar george@reuro.nl)

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De Financiƫn en ledenvergaderingen zijn door VVE Compleet overgenomen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met bestuursvoorzitter Jonathan Zondag, j.zondag@de-berghorst.nl, 06 83798105.

VVE Vergadering

De vergadering wordt gewoonlijk gehouden in De Bootsman. U krijgt een uitnodiging van VVE Compleet.