Laatste nieuws

  • De heren Ed Ellermeijer en George Reurings hebben per 1 april 2021 het VVE bestuur verlaten.
  • Op kort termijn heeft het VVE bestuur 2 nieuwe leden nodig t.w. een Secretaris (m/v) en een Technisch beheerder (m/v).

Voor je werk ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De benoemingen gaan officieel in na de volgende algemene ledenvergadering (medio maart 2022)
Belangstellenden kunnen contact opnemen met bestuursvoorzitter Jonathan Zondag, j.zondag@de-berghorst.nl, 06 83798105.

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van VvE Buitenplaats de Berghorst op het mailadres: g.bults@de-berghorst.nl

  • Watermeters

De watermeters zijn inmiddels allemaal vervangen.