De Vereniging van Eigenaren

De vergadering is het hoogste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE)
De Vergadering van Eigenaren neemt  de belangrijke besluiten.Het bestuur voert de besluiten uit en legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Minimaal wordt er één ledenvergadering per jaar gehouden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het park, het ontwikkelt beleid, draagt zorg voor de financiën, levert energie (gas, water en elektriciteit) en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het algemene gedeelte op het park. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan eigen kavel met bungalow (chalet).

De vereniging heeft een Adviescommissie. Deze is ingesteld op 7 maart 2009 en heeft als doelstelling: Advies uitbrengen aan, ruggespraak houden met, support bieden aan het Bestuur van Buitenplaats “De Berghorst” te Stegeren